≡ MENU

Stavíme s Vámi mosty,
které Vás do cíle dovedou dříve.

Úvodní strana » Průzkumy a anylýzy

Průzkumy a anylýzy

Na základě požadavků klienta provádíme průzkumy teritoriálně i komoditně určených trhů, analýzy proveditelnosti projektů, analýzy rizik apod. Výstup pro klienta zahrnuje:

  • identifikaci metod zvolených pro daný průzkum
  • identifikaci analytických nástrojů
  • kategorizaci získaných dat
  • vyhodnocení zjištění dle jednotlivých analytických nástrojů
  • návod pro práci se získanými daty